Revitalizace lesoparku Nad Jizerou - oprava schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky

 

Schodiště  a přilehlé cesty se nachází v lesoparku Nad Jizerou, v severním svahu do údolí Jizery - pod místem stavby se stýká Jizera s vodotečí Nedbalka. Jedná se o území s velkým spádem a lokálním opadáním části skalního masivu. Konstrukce schodiště byla již opotřebená, zábradlí nemělo vhodné výškové ani pevnostní parametry pro ochranu chodců a cesty nebyly stabilní na svých hranách. Vzhledem k špatnému technickému stavu schodiště a cest byl průchod touto částí lesoparku, především při nepříznivých klimatických podmínkách, nebezpečný.

Schodiště bylo opraveno, odvodněno a opatřeno novým zábradlím, cesty nově založeny, odvodněny a v některých místech opatřeny opěrnými zídkami či zábradlím. Svahy pod cestami byly zpevněny. Na spodní cestě vzniklo 20 stupňů pro zmírnění jejího sklonu. Opatření přispěly k zajištění bezpečnosti návštěvníků. Došlo zároveň k revitalizaci další části lesoparku, který je hojně navštěvován obyvateli města i turisty.

Město pracuje již od roku 2015, kdy proběhlo první veřejné jednání s občany, na záměru celkové revitalizace tohoto prostředí. Revitalizace probíhá na etapy, obnovou cestní sítě, schodišť a mobiliáře (projekty podpořené z Programu rozvoje venkova v roce 2016 a 2018 a aktuální projekt), instalací veřejného osvětlení v nejfrekventovanější části lesoparku (projekt podpořený z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra), sanací svahů (projekt podpořený z OPŽP) a na závěr realizací drobné parkové úpravy (zřejmě vlastní zdroje města).

 

Harmonogram/etapizace

2018 : zpracování projektové dokumentace

říjen 2019 - únor 2020: podání žádosti o dotaci a výběrové řízení na dodavatele

červenec - listopad 2020: realizace

březen 2020: odstranění vad a nedodělků

 

Registrační číslo projektu

19/008/08520/120/000682

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, lesopark

Rozpočet a financování

Rozpočet:

1,889 mil. Kč

Financování:

dotace z Programu rozvoje venkova, Operace 8.5.2., Neproduktivní investice v lesích - 99 % (doporučení žádosti ke schválení)

Dodavatel

projektová dokumentace - Ing. Václav Jandáček

zhotovitel stavby - GREEN PROJECT s.r.o.

Vazba na strategický plán

Opatření: 5.4.2. Revitalizace vybraných parkových ploch a ploch zeleně, revitalizace a výsadba liniové zeleně, 11.1.6. Zlepšení péče o místní turistické cíle a související infrastrukturu

Zapojení veřejnosti

22. 3. 2016 - plánovací setkání - zápis

Úpravy lesoparku budou završeny letošní etapou

03.03.2020 Radnice
Úpravy lesoparku budou završeny letošní etapou

Úpravy lesoparku započaly po dvou letech příprav a veřejných projednávání už v roce 2017. Letos se lesopark dočká již třetí etapy úprav, konkrétně opravy schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky, obnovy dalších cest a doplnění... přečíst celé