Úpravy lesoparku započaly po dvou letech příprav a veřejných projednávání už v roce 2017. Letos se lesopark dočká již třetí etapy úprav, konkrétně opravy schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky, obnovy dalších cest a doplnění mobiliáře.
Schodiště, které chodcům umožňuje překonávat značné převýšení v západní části lesoparku (vede tudy rovněž červená turistická trasa), je již značně opotřebené, zábradlí nemá vhodné parametry, a chůze tu tak zejména v zimě může být nebezpečná. Schodiště bude proto opraveno, odvodněno a opatřeno novým zábradlím. Na tuto akci naváže úprava cest, konkrétně těch nejprudších a horní pěšiny od bývalé rozhledny po schodiště u někdejšího židovského hřbitova, kde budou rovněž umístěny lavičky, koše a infotabule. Cesty budou nově založeny, odvodněny a v některých místech opatřeny opěrnými zídkami či zábradlím. Svahy pod cestami budou zpevněny. Na spodní cestě vznikne 20 stupňů pro zmírnění jejího sklonu. Realizací těchto akcí a skácením tří desítek uschlých stromů bude letos revitalizace lesopaku završena.
Na opravu schodiště a cest má město přislíbenou dotaci 1,865 milionu korun z evropského Programu rozvoje venkova, o dalších 760 tisíc z téhož fondu žádá na úpravu cest.
Co se týče časového harmonogramu letošních prací, projektová dokumentace je připravená a aktuálně běží výběrové řízení na dodavatele. Podle možností realizátora zakázky budou práce probíhat v období od května do listopadu.
Lesopark je příkladem investice, kterou se městu daří realizovat za využití minimálních vlastních prostředků. Obě předchozí etapy byly pokryty dotačními penězi zcela a město hradilo z vlastního rozpočtu jen drobnosti, třeba vzdělávací prvky.