Revitalizace lesoparku II. etapa – Zpřístupnění pěšinami, 2. část

Projekt řeší obnovu horní pěšiny a doplnění mobiláře v další části lesoparku - od bývalé rozhledny po židovský hřbitov a schodiště. V rámci úprav bude rekonstruováno 309 metrů cesty, proběhne odvodnění podmáčeného úseku pod atletickým stadionem, budou osazeny lavičky, koše a infopanel.

Město pracuje již od roku 2015, kdy proběhlo první veřejné jednání s občany, na záměru celkové revitalizace tohoto prostředí. Revitalizace probíhá na etapy, obnovou cestní sítě, schodišť a mobiliáře (projekty podpořené z Programu rozvoje venkova v roce 2016 a 2018 a aktuální projekt), instalací veřejného osvětlení v nejfrekventovanější části lesoparku (projekt podpořený z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra), sanací svahů (projekt podpořený z OPŽP) a na závěr realizací drobné parkové úpravy (zřejmě vlastní zdroje města).

Harmonogram/etapizace

prosinec 2019 : zpracování projektové dokumentace

leden - březen 2020: výběrové řízení na dodavatele a podání žádosti o dotaci

červenec - listopad 2020: realizace

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, lesopark

Rozpočet a financování

Rozpočet: 760 tis. Kč

Financování: podána žádost o dotaci z MAS Český ráj, Program rozvoje venkova

Dodavatel

projektová dokumentace - Ing. Jiří Hybášek

zhotovitel stavby - Saturn služby s.r.o.

Vazba na strategický plán

Opatření: 5.4.2. Revitalizace vybraných parkových ploch a ploch zeleně, revitalizace a výsadba liniové zeleně, 11.1.6. Zlepšení péče o místní turistické cíle a související infrastrukturu

Zapojení veřejnosti

22. 3. 2016 - plánovací setkání - zápis

Úpravy lesoparku budou završeny letošní etapou

03.03.2020 Radnice
Úpravy lesoparku budou završeny letošní etapou

Úpravy lesoparku započaly po dvou letech příprav a veřejných projednávání už v roce 2017. Letos se lesopark dočká již třetí etapy úprav, konkrétně opravy schodiště nad soutokem Jizery a Nedbalky, obnovy dalších cest a doplnění... přečíst celé