Fitness park v areálu bývalého letního kina

V areálu bývalého letního kina byla budována venkovní posilovna. 

Umístěn zde je cvičící stroj kombinující twist, brusle a surf. Dalšími prvky jsou orbitrek či veslování, kombinované zdvihací a bench zařízení nebo šikmá lavice. Na místě byla vybudována i menší workoutová sestava s hrazdami, gymnastickými kruhy a boxovacím pytlem.

Prvky jsou určeny pro mládež a dospělé s výškou min. 140 cm a jsou zaměřeny na posílení široké škály svalstva či posílení schopnosti koordinace těla a rovnováhy.

Vybudování Fitness parku je součástí větších úprav celého areálu bývalého letního kina (obnova dopravního hřiště se zázemím, vznik dráhy pro horská kola).

Harmonogram/etapizace

září - prosinec 2017 - výběr nápadu na oživení města v soutěži Lepší Hradiště

leden - duben 2018 - komunikace s navrhovateli, uživateli, architektem města, specifikace místa a zadání

květen - červen 2018 - výběrové řízení na dodavatele

červenec - srpen 2018 - dodávka a montáž prvků a dopadových ploch

září 2018 - slavnostní otevření

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, areál bývalého letního kina

Rozpočet a financování

Rozpočet:
Celkové náklady: 324 498 Kč

Financování:
dar firmy Kofola a.s. prostřednictvím společnosti Prostor plus o.p.s. : 150 000 Kč

rozpočet města: 174 498 Kč 

Vazba na strategický plán

opatření 4.1.1. Budování a rekonstrukce prostor pro sportovní aktivity

Zapojení veřejnosti

V rámci soutěže Leší Hradiště o nejlepší nápad na oživení města. 

Zapojení navrhovatelů do výběru místa a sepcifikace zadání, zapojení navrhovatelů do výběrového řízení na dodavatele.