V Mnichově Hradišti je dlouhodobě poptávka po předškolním vzdělávání vyšší, než jsou schopny mateřské školy uspokojit. Díky přístavbě Mateřské školy Mírová dojde ke zlepšení dostupnosti předškolního vzdělávání pro občany Mnichova Hradiště.

Kromě samotného navýšení kapacity o 24 míst dojde i k pořízení souvisejícího vnitřního vybavení a realizaci navazující školní infrastruktury (umývárna, sklad, přípravna jídel, šatna, prádelna, zázemí pro učitelský sbor atd.).

Součástí projektu je i úprava venkovních prostor stávající školní zahrady včetně osazení herních prvků.

Harmonogram/etapizace

do roku 2018 - projekční činnost, povolovací řízení, žádost o dotaci do IROP

2019+ - stavební povolení, výsledek žádosti o dotaci z IROP, realizace dle získané dotace či schválených prostředků v rozpočtu města