Projekt řeší obnovu horní pěšiny a doplnění mobiláře v další části lesoparku - od bývalé rozhledny po židovský hřbitov a schodiště. V rámci úprav bude rekonstruováno 309 metrů cesty, proběhne odvodnění podmáčeného úseku pod atletickým stadionem, budou osazeny lavičky, koše a infopanel.

Město pracuje již od roku 2015, kdy proběhlo první veřejné jednání s občany, na záměru celkové revitalizace tohoto prostředí. Revitalizace probíhá na etapy, obnovou cestní sítě, schodišť a mobiliáře (projekty podpořené z Programu rozvoje venkova v roce 2016 a 2018 a aktuální projekt), instalací veřejného osvětlení v nejfrekventovanější části lesoparku (projekt podpořený z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra), sanací svahů (projekt podpořený z OPŽP) a na závěr realizací drobné parkové úpravy (zřejmě vlastní zdroje města).

Harmonogram/etapizace

prosinec 2019 : zpracování projektové dokumentace

leden - duben 2020: výběrové řízení na dodavatele a podání žádosti o dotaci

červen - listopad 2020: realizace