V areálu bývalého letního kina, na ploše cca 900 m2 zahrnující stávající dožilý skatepark a rozšíření směrem do přírodního amfiteátru, vznikne nový celobetonový skatepark. Areál bude vhodný pro jízdu na skateboardu, kole, koloběžce, bruslích apod. a bude obsahovat integrované betonové nebo kovové překážky. Zůstane zachována průjezdnost areálu. Přilehlý západní svah umožní částečné rozšíření skateparku, ale zároveň i nové posezení a pěšinu pro bezpečný průchod lokalitou.

 

Harmonogram/etapizace

 

2022-2023 - architektonická studie, projektová dokumentace pro stavební povolení

2024+ - realizace dle možností rozpočtu a dotačních příležitostí