1. září začal na parkovišti „u Družby“ na křižovatce ulic Turnovské, Lidické a Sokolovské platit nový parkovací režim. Řidiči tu ve všedních dnech mezi 8. a 17. hodinou zaparkují zdarma již jen první půlhodinu. Toto nepopulární rozhodnutí, které bylo vynuceno skutečností, že přes den je těžké na parkovišti vůbec zaparkovat, vyvolalo podle očekávání značné množství negativních reakcí.  Proto bychom rádi vysvětlili důvod tohoto rozhodnutí a uvedli na pravou míru některé spekulace či zavádějící informace, které po zavedení nového režimu zazněly na městských sociálních sítích.

Mnichovo Hradiště roste a okolní obce také. Obytné zóny se rozšiřují, zvyšuje se počet obyvatel a s nimi i počet automobilů, které ve městě parkují. Samotný počet automobilů stoupá i bez ohledu na počet obyvatel. Lidé si pořizují více a více aut, a to samozřejmě komplikuje parkování zejména v centru města. Už v minulém volebním období v roce 2015 proto vznikla studie, která zmapovala parkování osobních i nákladních aut ve městě. Studie stála 44 tisíc korun. Dopravní experti, kteří studii zpracovávali, ve prospěch zpoplatnění parkoviště „u Družby“ přinesly pádné argumenty. Stejně tak tento krok doporučila radě města komise pro dopravu a bezpečnost. A pro se vyjadřovali i někteří místní živnostníci a obchodníci, kteří město již dříve oslovili s prosbou o takové řešení, aby jejich zákazníci v okolí provozoven během dne měli šanci zaparkovat.

Na parkovišti tak dnes platí následující režim: první půlhodina stání je zdarma, každá další započatá hodina řidiče přijde na 10 Kč, celodenní parkování stojí 50 Kč. Tento ceník však platí pouze ve všední dny, a to v době mezi 8. a 17. hodinou. Mimo tyto hodiny a o víkendech zůstává parkování zdarma. Jak ukázalo místní šetření, v těchto méně exponovaných časech je parkoviště obsazované z 20 až 30 procent. Změna režimu tak má přispět ke zvýšení obrátkovosti parkoviště přes den – aby tu zaparkovali ti, kteří do této části města míří za nákupy, službami či institucemi.

Jak bylo již při zavedení nového parkovacího režimu řečeno, nový režim nemusí být nutně definitivní. Otevřená je například otázka, zda by část parkoviště u panelových domů neměla zůstat nezpoplatněná, jako tomu bylo dosud, zda by na zbytku parkoviště neměla zůstat bezplatná celá první hodina nebo zda by zpoplatněný denní režim neměl být kratší, a to především v pátek. Během října proběhne vyhodnocení prvních týdnů fungování nového parkovacího režimu a případně dojde k úpravám. Cílem je najít kompromis, aby zaparkoval jak zákazník, který míří za službami do města, tak člověk, který se odpoledne vrací domů ze zaměstnání.

A nyní k dotazům a komentářům ze sociálních sítí:

Tvrzení: Vedení města potřebuje peníze z parkování na dotování nákladných projektů.
Odpověď: Z parkování na Masarykově náměstí putuje do městského rozpočtu ročně zhruba cca 250 tisíc korun. Parkoviště „u Družby“ může znamenat 50 až 200 tisíc, podle toho, jaký bude finální režim parkování. Mnichovo Hradiště ročně hospodaří s rozpočtem provozních výdajů ve výši 140 milionů korun. Uvedená částka proto není příjem, bez něhož by se město nemohlo obejít. Rozhodnutí o zpoplatnění parkoviště rozhodně není o získávání financí.

Tvrzení: Počet parkovacích míst ve městě se výrazně snižuje.
Odpověď: Především se zvyšuje počet aut, a to logicky snižuje možnost zaparkovat. Potřebu zaparkovat v rozumné vzdálenosti od domova si vedení města dobře uvědomuje. Bereme ji v potaz při plánování rekonstrukcí místních komunikací i při řešení revitalizací celých lokalit. Optimalizace parkování rovněž řešíme s odborníky na dopravu. K úbytku parkovacích míst v minimální míře dochází v situacích, kdy rekonstruujeme například ulici, jež svými parametry už dávno nevyhovuje platné legislativě, nebo když chceme realizovat nové přechody. To je případ třeba ulice Jana Švermy, kde na někdejších celkem čtyřech parkovacích místech vznikly dva přechody pro chodce, ze kterých je garantovaný výhled do vozovky. Jiná situace je před vlakovým nádražím, kde probíhá výstavba dopravního terminálu. Zdejší prostranství bylo pro případné stěhování autobusového nádraží přes 60 let vyhrazeno a charakter parkoviště nikdy nemělo. Vznik nových parkovacích míst město iniciuje. Například u nově vzniklého dopravního terminálu se v návrhu nového územního plánu počítá s rozšířením parkovacích ploch, stejně tak v ulici Jaselská, kde má vzniknout nové parkoviště. Na vznik dostatečného množství parkovacích míst v souvislosti s výstavbou standardně dohlíží stavební úřad.

Tvrzení: Kvůli nedostatku parkovacích míst u nádraží se parkovací kapacity rozšíří na úkor parku u kina!
Odpověď: Na úkor zeleně a parku u kina se parkoviště rozhodně rozšiřovat nebude. Právě tento park naopak čeká v budoucnu revitalizace. V parku se plánuje oprava cest, nové lavičky a koše, dojde k nové výsadbě dřevin i dalších rostlin a scelení některých osázených ploch, což usnadní údržbu.

Tvrzení: Parkování ve městě by vyřešil parkovací dům.
Odpověď:
Odborná veřejnost městům velikosti Mnichova Hradiště výstavbu parkovacích domů zcela nedoporučuje. Důvodem jsou vysoké náklady a velmi nízká šance, že stavba bude dostatečně využívána. Klíčovou otázkou by v tomto ohledu bylo místo, kde by parkovací dům stál, parkovací kapacity v jeho okolí, zpoplatnění parkování, jeho klientela...

Tvrzení: Město bude postupně zpoplatňovat parkování i v dalších částech města.
Odpověď: Jistě by se dalo uvažovat i o dalších lokalitách, kde by mohlo být zavedeno částečně placené parkování, aby zde vozy nezůstávaly zaparkované dlouhodobě a blokovaly tak možnost zaparkování v centru. Například na prostranství před kostelním návrším mezi kostelem sv. Jakuba a náměstím. Tento krok však současné vedení radnice v této lokalitě, ani jinde, neplánuje.

Tvrzení: Zpoplatněné parkování připravuje obchodníky v centru města o klientelu.
Odpověď: Právě naopak. Zpoplatnění parkování provozovatelé obchodů v kombinaci s první půlhodinou/hodinou zdarma spíše vítají. Jejich zákazníkům se tak zvyšuje šance, že zaparkují pohodlně přímo u provozovny, a pokud své záležitosti vyřídí rychle, tak i zdarma.

 

Rada města Mnichovo Hradiště

18. září 2019