Základní informace k životní situaci

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 67 z.č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 10 a § 118 zákona ČDR 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a po provedeném řízení dle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 1. patro, kancelář č. 105.

Vyřizují

  • Bc. Stanislava Picková, tel. 326 776 707, e-mail: stanislava.pickova@mnhradiste.cz

Úřední hodiny

  • Po a St: 8.00 - 17.00

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel (budoucí zvláštní příjemce) předloží svůj občanský průkaz, občanský průkaz oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění, výměr důchodu oprávněného a potvrzení lékaře, že oprávněný není schopen osobně přebírat  svůj  důchod. Obecní úřad zahájí řízení o ustanovení zvláštního příjemce, provede sociální šetření v místě bydliště oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění, vydává rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a zasílá jej na Českou správu sociálního zabezpečení do Prahy.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost se sepisuje osobně na výše uvedením pracovišti.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V rámci správního řízení do 30 dnů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Při nevyužívání dávky důchodového pojištění ve prospěch oprávněného obecní úřad zruší rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce a ustanoví nového zvláštního příjemce.

Nejčastější dotazy

Jaké jsou povinnosti zvláštního příjemce?

Dávku důchodového pojištění musí využívat ve prospěch oprávněného, na požádání obecního úřadu předložit zprávu o hospodaření s finančními prostředky oprávněného, umožnit sociální pracovnici obecního úřadu sociální šetření před rozhodnutím o ustanovení zvláštního příjemce i v průběhu výkonu této funkce.

Který obecní úřad je místně příslušný k ustanovení zvláštního příjemce?

Obecní úřad podle trvalého bydliště oprávněného příjemce dávky důchodového pojištění.