Základní informace k životní situaci

Parkovací průkazy 07 jsou vydávány osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P, s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Parkovací průkazy 07 jsou platné v rámci celé Evropské unie.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 1. patro, kancelář č. 105.

Vyřizují

  • Bc. Stanislava Picková, tel. 326 776 707, e-mail: stanislava.pickova@mnhradiste.cz

Úřední hodiny

  • Po a St: 8.00 - 17.00

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobní návštěvě je nutné předložit tyto doklady:

  • průkaz totožnosti
  • průkaz ZTP, ZTP/P
  • 1x aktuální fotografii 35x45 mm
  • parkovací průkaz pokud byl v minulosti již vydán (netýká se osob, kterým je průkaz vydáván poprvé)
  • zákonný zástupce - rodný list zdravotně postiženého dítěte
  • opatrovník - listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka
  • protokol o převzetí průkazu vydaný úřadem práce

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádný formulář k výdeji nebo výměně nebo výdeji nového průkazu není potřeba.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výdej a výměna parkovacího průkazu jsou bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ve většině případů se vyřizuje na počkání.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Ze strany Městského úřadu Mnichovo Hradiště žádné sankce nejsou stanoveny.

Sankce hrozí při silniční kontrole Policií ČR v případě neplatného parkovacího průkazu. Platnost pakovacího průkazu musí být v souladu s platností průkazu ZTP, ZTP/P.

Nejčastější dotazy

Kde si mám požádat o průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P)?

O průkaz se žádá na Úřadu práce ČR, krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště Mnichovo Hradiště, Jiráskova 1533, tel. 950 136 381.