03. Pojmenování životní situace

Udělení řidičského oprávnění

04. Základní informace k životní situaci

Podmínky k udělení řidičského oprávnění (dále jen ŘO):

 • dosažení věku stanoveného zákonem,
 • zdravotní a odborná způsobilost žadatele o ŘO,
 • občan ČR nebo osoba, která má na území ČR obvyklé bydliště (přechodný pobyt v délce min. 185 kalend. dní vcelku) nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
 • není ve výkonu sankce nebo trestu spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • není držitelem ŘO uděleného jiným členským státem

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Místo podání žádosti o ŘO: požádat je možné na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností (ORP) bez ohledu na trvalé bydliště.

Místem podání žádosti je Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, registr řidičů, Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště.

Vyřizují

Provozní hodiny pro veřejnost

 • Po a St: 8.00 - 17.00
 • Út a Čt: 8.00 - 13.00, 13.00 - 15.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),
 • Pá: 8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložené tiskopisy:

 • Žádost o přijetí k výuce a výcviku
 • Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (nesmí být ke dni podání žádosti starší 6 měsíců)
 • Lékařský posudek od praktického lékaře

Žádost podává:

 • žadatel o udělení nebo rozšíření ŘO osobně na předepsaném tiskopisu na úřadu obce s rozšířenou působností.
 • tisk žádosti je prováděn pracovníky ORP, žadatel tuto vytištěnou žádost zkontroluje a podepíše.

K žádosti se přikládá:

 • platný doklad totožnosti na ověření osobních údajů,
 • původní ŘP, pokud je žadatel jeho držitelem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 16 zák. č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně budovy Městského úřadu a to před provedení úkonu.

Správní poplatek:

 • 200 Kč ve všech případech
 • 700 Kč ve zkrácené lhůtě pouze jde-li o rozšíření ŘO

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Standardní lhůta - do 20 dnů ode dne podání žádosti.
 • Zkrácená lhůta - 5 pracovní dnů ode dne podání žádosti (nevztahuje se na prvotní vydání ŘP).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Bez sankcí.

27. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2019