03. Pojmenování životní situace

Jednotlivě dovezené vozidlo ze státu Evropské unie

04. Základní informace k životní situaci

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla ze státu Evropské unie, kde bylo vozidlo registrováno, se neschvaluje. Obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti vystaví TP a vozidlo přihlásí na provozovatele /vlastníka/. Příslušným je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oprávněnou osobou k jednání je žadatel o zaregistrování jednotlivě dovezeného silničního vozidla. Vystavení TP včetně zaregistrování vozidla provádí technik na odboru dopravy, dále viz bod 04.

Vyřizují

Úřední hodiny

 • Po a St: 8.00 - 17.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • originální doklady k vozidlu ze země původu-dovozu (TP, ORV apod.)
 • technický protokol a přílohu technického protokolu (dovozová technická, pokud není COC)
 • protokol z STK + ME (pravidelná TK + evidenční kontrola)
 • doklad prokazující nabytí vozidla (kupní smlouva, faktura apod.)
 • pojištění odpovědnosti (zelená karta)
 • doklad prokazující totožnost žadatele (OP, cestovní pas apod.)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, formulář je k dispozici na odboru dopravy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Platí se pouze poplatek za zaregistrování vozidla dle zákona č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek se platí v pokladně Městského úřadu Mnichovo Hradiště a lze jej uhradit i platební kartou. Poplatek je splatný před provedením úkonu.

 • 300 Kč, motocykl do 50 cm3
 • 500 Kč, motocykl nad 50 cm3 (tříkolka i čtyřkolka)
 • 800 Kč, motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
 • 500 Kč, přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně
 • 700 Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se vyřizuje neodkladně, ale nikoliv na počkání, postupuje se podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou uplatňovány.

21. Nejčastější dotazy

Jak staré vozidlo si mohu dovést?

Při dovozu vozidla ze státu EU není stáří vozidla omezeno. Podmínkou je, aby vozidlo bylo v tomto státě registrováno a mělo originální doklady.

Lze zaregistrovat vozidlo s pravostranným řízením?

Ano, na základě výjimky Ministerstva dopravy, ale vozidlo musí být upraveno tak, aby vyhovovalo pravostrannému provozu.

Z jakého vozidla se platí „ekologický“ poplatek?

Ekologický poplatek se platí z vozidla, které nesplňuje emisní normu EURO 3 a vyšší.
Pokud plní:

 • EURO 2, platí se poplatek 3.000 Kč
 • EURO 1, platí se poplatek 5.000 Kč
 • EURO 0, platí se poplatek 10.000 Kč (neplní žádnou emisní normu)

27. Popis byl naposledy aktualizován

07.05.2019