03. Pojmenování životní situace

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

04. Základní informace k životní situaci

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla schvaluje kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oprávněnou osobou k jednání je žadatel o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla. Technickou způsobilost schvaluje technik na odboru dopravy, dále viz bod 04.

Vyřizují

Úřední hodiny

 • Po a St: 8.00 - 17.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • originální doklady k vozidlu ze země původu-dovozu (technický průkaz, Osvědčení o registraci vozidla apod.)
 • technický protokol a přílohu technického protokolu (dovozová technická, pokud není COC)
 • protokol z STK + ME (pravidelná technická kontrola + evidenční kontrola)
 • doklad prokazující nabytí vozidla (kupní smlouva, faktura apod.)
 • pojištění odpovědnosti (zelená karta)
 • doklad o celním odbavení vozidla
 • doklad prokazující totožnost žadatele (občanský průkaz, cestovní pas apod.)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, formulář je k dispozici na odboru dopravy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla se platí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

a) 1 500 Kč, v případě, že na vozidlo je vystaveno ES prohlášení o shodě „globální homologace“
b) 2 000 Kč, pokud není vystaveno ES prohlášení o shodě (jedná se o starší vozidla).

Poplatek se platí za schválení technické způsobilosti (nikoliv při podání žádosti) v pokladně Městského úřadu Mnichovo Hradiště, lze jej uhradit i platební kartou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Věc se nevyřizuje na počkání, postupuje se podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou uplatňovány.

21. Nejčastější dotazy

Jak staré vozidlo si mohu dovést?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla, které splňuje:

 • 1. technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době výroby vozidla
 • 2. od první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než
  • 2.a)  8 let, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2, N1, L, O, T nebo S
  • 2.b)  5 let, jedná-li se o vozidla ostatních kategorií
 • c) splňuje emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2, jedná-li se o silniční vozidlo kategorie M1, M2 a N1.

27. Popis byl naposledy aktualizován

07.05.2019