03. Pojmenování životní situace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.

04. Základní informace k životní situaci

Občan je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, který je držitelem občanského průkazu, na který hlásí ztrátu, odcizení, poškození či zničení. V případě, že se jedná o občanský průkaz vydaný nezletilému dítěti, vyřizuje tuto žádost zákonný zástupce.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor správních činností a živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1, 295 01  Mnichovo Hradiště.

Kontaktní osoby:

  • Petra Havlová, tel: 326 776 644
  • Věra Prchlá, tel: 326 776 645

10. Jaké doklady je nutné mít sebou

V případě, že občan ohlašuje ztrátu, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu na úřadě a současně chce podat žádost o vydání nového občanského průkazu, předkládá doklad prokazující jeho totožnost (rodný list, cestovní pas, oddací list, řidičský průkaz apod.).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář, ve kterém jsou uvedeny okolnosti ztráty, odcizení, poškození či zničení se vyplňuje přímo na přepážce při ohlášení této skutečnosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání nového občanského průkazu za průkaz ztracený, odcizený, poškozený či zničený se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč. Správní poplatek se hradí při podání žádosti o nový občanský průkaz na pokladně Městského úřadu Mnichovo Hradiště.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu je v agendovém informačním systému občanských průkazů doklad ihned po ohlášení zneplatněn, aby bylo zabráněno jeho případnému zneužití.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Občanovi, který nesplní povinnost neprodleně ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení a zneužití občanského průkazu a nepožádá o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil ztrátu, odcizení, poškození, zničení či zneužití občanského průkazu, lze uložit pokutu do výše 10.000 Kč.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

27. Popis byl naposledy aktualizován

6.5.2015