03. Pojmenování životní situace

Zavedení adresy pro doručování písemností (její změna nebo zrušení) prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel

04. Základní informace k životní situaci

Můžete požádat o zavedení adresy, na kterou vám mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresy (v případě, bydlíte-li na jiné adrese, než na adrese svého trvalého pobytu). Tato adresa se zavádí do informačního systému evidence obyvatel.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan starší 15 let, případně jeho zmocněnec.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení adresy pro doručování (její změnu nebo zrušení) provedete na obecním úřadu v místě svého trvalého pobytu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Adresa pro doručování (její změna nebo zrušení) je do informačního systému evidence obyvatel zavedena:

  • na ohlašovně vyplňte formulář Hlášení adresy pro doručování v listinné podobě, formulář podepište a předložte doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  • vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem podejte na podatelně příslušného úřad, příp. jej zašlete na příslušný úřad prostřednictvím doručovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky (tím, že formulář převedete do elektronické podoby) – zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem
  • k nahlášení doručovací adresy na příslušný úřad můžete pověřit zmocněnce - na základě ověřené plné moci

Doručovací adresa slouží pro všechny úřady, připojené k základním registrům, a ty si tak vaši doručovací adresu, kterou si podle výše uvedeného zřídíte, zavedou do svého systému a budou vás následně na tuto adresu obesílat.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Příslušným úřadem je obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu – ohlašovna.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Hlášení adresy pro doručování“ je k dispozici na příslušném úřadu nebo na internetových stránkách Správy základních registrů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

27. Popis byl naposledy aktualizován

10.12.2018