Popisy řešení ostatních životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR www.portal.gov.cz.