www.youtube.com/watch?v=g141C-Pq_s4

Usnesení ZM č. 6/2014

Záznam ze zasedání zastupitelstva pořizuje a zveřejňuje městský úřad. Na pořizovatele záznamu se můžete obracet kvůli případné opravě údajů či uplatnění dalších práv.