V průběhu noci na neděli a v neděli dopoledne (29.10) bude postupně zesilovat západní vítr. Nejsilnější vítr, s extrémním stupněm nebezpečí, předpovídáme v poledních a odpoledních hodinách, kdy bude západní, postupně severozápadní vítr dosahovat rychlostí 11 až 16 m/s s nárazy 25 až 30 m/s, ojediněle až 35 m/s (125 km/h). Na horách očekáváme vítr o rychlosti vichřice s nárazy 35 až 45 m/s (160 km/h). Ve večerních hodinách vítr zeslábne na čerstvý. 

V polohách nad 600 m bude silný vítr doprovázet sněžení, při intenzivních 
sněhových přeháňkách (v bouřkách) může docházet k přechodnému snížení 
dohledností a tvorbě sněhové pokrývky. Na horách se postupně začnou místy 
vytvářet sněhové jazyky. 

Doporučení ke zmírnění následků velmi silného větru: 
- Je předpovídán jev s extrémním stupněm nebezpečí. Lze očekávat materiální 
škody na velkém území, omezení v dopravě, výpadky elektrického proudu,
polomy v lesích i ohrožení životů. Sledujte vývoj situace ve sdělovacích 
prostředcích. 
- Před příchodem větru nutno zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit 
volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), 
zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod. 
- Omezit pohyb venku a jízdy autem. Nezdržovat se zejména v okolí starších 
budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), v blízkosti 
větších stromů a nechodit do lesa. Je-li to možné, přečkat nejprudší nárazy 
větru v uzavřených prostorách. 
- Při řízení auta jet maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto 
učinit neovladatelné. To platí i pro prázdné nebo poloprázdné nákladní auto 
a kamion. Hrozí také zvýšené nebezpečí střetu s překážkou na silnici a
neprůjezdnost silnice. Nutno sledovat dopravní zpravodajství. 
- Neparkovat auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávat 
pozor na vysoké sloupy. 
- Dávejte pozor na možnost pádu drátů vysokého napětí. Pokud leží na zemi, 
vůbec se k nim nepřibližujte. 
- Vzhledem k očekávaným srážkám bude v podmáčeném terénu docházet k 
vyvracení stromů.