Minulý týden do Mnichova Hradiště na pozvání starosty Ondřeje Lochmana zavítala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, hejtman Libereckého kraje Martin Půta
a starosta Turnova Tomáše Hocke. Ondřej Lochman předal oběma hejtmanům výsledek analýzy, která prověřila možnosti připojení Mnichovohradišťska k Libereckému kraji včetně témat, která nás na hranici obou krajů trápí.

Možnost promluvit si o územních změnách neznamená jednoduchou cestu a dost možná cíl v nedohlednu. Bez úpravy zákona o rozpočtovém určení daní, a tedy bez celorepublikové změny financování obecních a krajských samospráv by Liberecký kraj neměl dostatek peněz pro péči a zajištění služeb Mnichovohradišťského regionu. Přesto je samotná iniciativa vítaná a spolupráci obou krajů i regionů posiluje, otevírá důležitá společná témata, která region propojují.

„Snahu prověření možného připojení Mnichova Hradiště k našemu kraji vnímáme jako pozitivní signál. Mnichovohradišťsko má s naším krajem společná témata i historii. Jakákoliv územní změna je nyní velmi nákladná v poměru k přínosům pro obě strany,“ řekl hejtman Martin Půta.

„Mnichovo Hradiště zůstává ve Středočeském kraji. Změna je, zjednodušeně řečeno, příliš velkou snahou s malými přínosy. Mnoho z věcí, které nás trápí lze řešit, pokud oba kraje a naše město s městem Turnov budou úzce spolupracovat,“ shrnuje společné jednání starosta Ondřej Lochman.

Analýza jasně ukázala na body, které je potřeba řešit:

  1. Lepší péče o Český ráj z hlediska jeho ochrany, udržitelného turismu, zajištění parkování pro turisty a dalších služeb.
  2. Konečně pořádně posunout projekt cyklostezky Greenway Jizera z Turnova přes Hradiště do Bakova nad Jizerou.
  3. Napnout síly ke zrychlení a modernizaci železnice mezi Libercem a Prahou.
  4. Zjednodušit cestování autobusem a vlakem mezi Turnovskem, Mnichovohradišťskem a Mladoboleslavskem. Jako první chceme jeden lístek pro autobus i vlak dohromady bez ohledu v jakém kraji cestujete.
  5. Hledat způsob, jak koordinovat služby pro občany v ORP Turnov a ORP Mnichovo Hradiště.

Poprvé od vzniku krajů se podařilo setkání obou hejtmanů na půdě města Mnichovo Hradiště a dohodnout se na spolupráci pro náš region. V pravidelném intervalu půl roku proběhnou setkání, na kterých se shrne, co se povedlo, co zatím ne a kde je potřeba přidat. Tato spolupráce znamená přínos lepší přínos v oblasti služeb rozličného charakteru pro občany z našeho regionu. Ať už z hlediska infrastrukturního, ekonomického nebo z perspektivy cestovního ruchu.

„Jsme největší kraj v republice a je možné, že některé okresy a obce našeho regionu mohly být v minulosti předchozími vedeními Středočeského kraje opomíjeny. Chci ale pana starostu i obyvatele města ubezpečit, že věnuji pozornost všem našim okresům i obcím. Chceme nastavit úzkou spolupráci mezi Mnichovým Hradištěm a Turnovem stejně jako naším a Libereckým krajem. Věřím, že to povede k lepším službám pro občany v tomto území, které spojuje nejen Český ráj, ale třeba i společná myšlenka rychlého železničního spojení do Prahy,“ doplnila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. „Věřím, že Mnichovo Hradiště se už nebude cítit odstrkované a přehlížené.“

„Začali jsme, a to je to hlavní. Každý půlrok se budeme pravidelně potkávat a plánovat, jak a kam se společně budeme ubírat. Pro mě už to, že dorazili oba hejtmani a že hejtmanka Pecková, od té doby, co je ve funkci, navštívila Hradiště dvakrát, je příjemná změna v zájmu o náš region. To jsme dřív neznali,“ dodal Ondřej Lochman

Tisková zpráva města Mnichovo Hradiště, 14. července 2021

Tisková zpráva Libereckého kraje, 14. července 2021

Tisková zpráva Středočeského kraje, 14. července 2021

Analýza možné změny územně správního členění

Historické souvislosti, geografické uspořádání a identita, analýza Libereckého kraje

 

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta města
326 776 613, 777 887 320, starosta@mnhradiste.cz

Markéta Červinková
komunikace města Mnichovo Hradiště
+420 732 857 996, cervinkovama@gmail.com

web: https://www.mnhradiste.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/mestomh
Instagram: https://www.instagram.com/mnichovo_hradiste_mesto/