Mnozí si jistě vzpomínají na několik letošních srpnových dní, kdy se z polí opět linul nepříjemný zápach. Jeho zdrojem byla hnojiva, která společnost AgroVationKněžmost k.s. aplikovala do zemědělské půdy v okolí města. Přestože se opakovala stejná situace jako mnohokrát předtím, kdy Hradišťáci museli na několik dní omezit větrání a při chůzi po městě krčili nosy, rozhodl se starosta Ondřej Lochman tuto nevyhovující situaci řešit dohodou se zástupci společnosti AgroVation.

Jednatelům zemědělské společnosti nejprve adresoval otevřený dopis (1). V něm vyjádřil pochopení pro užívání hnojiv a zároveň vyzdvihl fakt, že AgroVation používá hnojiva přírodní a ekologická, ale rovněž zformuloval několik požadavků jak upravit zaběhlou praxi, aby bylo obtěžování občanů ze strany zemědělců minimalizováno, a vyzval společnost k dialogu.

O několik dní později se uskutečnila schůzka zástupců radnice s vedením společnosti AgroVation a pracovníky Odboru životního prostředí Městského úřadu Mnichovo Hradiště (2). Probíraly se způsoby aplikace hnojiv do půdy, načasování hnojení i možnost včasného informováni veřejnosti o plánovaném hnojení. Schůzka vedla ke zformulování několika zásad, k jejichž dodržování se společnost AgroVation v rámci dobrých vztahů zavázala (např. neplánovat hnojení, když se očekávají teploty kolem 30°C, a ukončit jej, pokud teplota reálně překročí 28°C, aplikovat hnojivo mimo víkendy, svátky, a pokud to podmínky dovolí, i dny jim předcházející, vždy okamžitě zapravovat hnojivo do půdy a v případě mělkého zapravení ještě ornici podmítat, informovat veřejnost o plánovém hnojení v alespoň třídenním předstihu). Jedním ze závěrů schůzky byla i domluva, že společnost postaví svůj stánek na zářijové sousedské slavnosti, aby představila svou činnost a rozptýlila některé tradované mýty o současné zemědělské praxi.

Město Mnichovo Hradiště následně k jednacímu stolu přizvalo starosty a starostky z okolních měst a obcí, konkrétně Bakova nad Jizerou, Kněžmosta, Kláštera Hradiště nad Jizerou, Ptýrova a Bosně, aby jim představilo postup, jehož bylo se zemědělskou společností dosaženo, a přizvalo je k podpisu společného memoranda mezi samosprávami a společností.

K jeho podepsání došlo 27. listopadu a společnost AgroVation se tak zavázala uplatňovat pravidla domluvená v Mnichově Hradišti i v dalších katastrech, kde hospodaří na polích. Ačkoliv toto memorandum neznamená, že se zápachu zcela zbavíme, je jisté, že bylo uděláno vše proto, aby se od příštího roku mohlo na Mnichovohradišťsku opět o něco lépe dýchat.

 

Text memoranda naleznete ZDE

(1) http://www.mnhradiste.cz/radnice/zastupitelstvo/starosta/otevreny-dopis-starosty-mesta-vedeni-spolecnosti-agrovation-knezmost-k-s).

(2) (http://www.mnhradiste.cz/radnice/zastupitelstvo/starosta/aktualni-informace-k-aplikaci-hnojiv-po-jednani-se-spolecnosti-agrovation-knezmost-k-s)