26. srpna 2019

K rukám vedení společnosti AgroVation Kněžmost k.s.

Vážení zástupci společnosti AgroVation Kněžmost k.s.,

v posledním týdnu začala Vaše společnost s aplikací organických hnojiv v katastru města Mnichovo Hradiště i na území katastrů okolních obcí. Vítám, že dáváte přednost hnojivům přírodním a ekologickým a že nepoužíváte umělá průmyslová hnojiva. Uvědomuji si rovněž, že v případě moderního extenzivního zemědělství se lze bez hnojení obejít jen stěží. Na druhou stranu Vás musím jménem obyvatel našeho města požádat o úpravu současné praxe, aby k obtěžování obyvatel zápachem docházelo v menší míře.

V této souvislosti Vás žádám o zvážení následujících kroků:

  • Odložení aplikace hnojiv při předpovědi počasí slibující, v několika dnech za sebou, teploty kolem 30 stupňů Celsia a více. Přerušení jejich již probíhající aplikace v momentě, kdy teplota 30 stupňů reálně překročí.
  • Aplikování hnojiv mimo víkendy, svátky a dny těmto dnům předcházející.
  • Ač využíváte speciální aplikátor, zápach je stále intenzivní, proto žádáme zapravení hnojiv do půdy vždy do 24 hodin po jejich aplikaci na povrch orné půdy (například následným podmítnutí diskem či radlicí) dle § 7 odst. 4 vyhlášky č. 377/2013 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv.
  • Aplikování hnojiv, pokud to dovolí rozsah zemědělských prací a předpověď počasí, před deštěm či během něj.
  • Informování veřejnosti vždy alespoň tři dny předem o místě a času aplikace hnojiv, a to včetně informace, o jaká hnojiva půjde (na jednom veřejném portálu).

V této souvislosti Vás žádám v nejbližších dnech o osobní schůzku, v rámci které probereme způsob a časový horizont zavedení navržených opatření do praxe.

Ondřej Lochman,

starosta města Mnichovo Hradiště