Vážený pane ministře,
před třemi lety jsem inicioval zapojení města Mnichovo Hradiště do projektu Bezpečné
město. Jak jistě dobře víte, klíčovou myšlenkou tohoto projektu je zvyšování bezpečnosti
občanů a minimalizace kriminality. K těmto dvěma cílům má vést úzká spolupráce mezi
Policií ČR, městskou policií, samosprávou a dalšími institucemi. Několik let se nám společně
dařilo pracovat na prevenci, efektivně si vyměňovat informace, a tím kriminalitu skutečně
snižovat. Poděkování zde patří kolegům z Policie ČR. Naši společnou snahu nyní ale těžce
postihuje nedostatečný počet policistů, který, jak ukazují statistiky, v posledním roce vedl
k pozvolnému nárůstu kriminality.
Do územní působnosti Obvodního oddělení policie Mnichovo Hradiště spadá celkem
120 obcí, měst a místních částí od Bítouchova po Dolní Bousov, od Mohelnice nad Jizerou
po Sukorady. Součástí obvodu je také Bakov nad Jizerou, Klášter Hradiště nad Jizerou,
Kněžmost, či Žďár. O toto území se má podle plánovaného stavu starat 27 policistů –
k letošnímu 1. srpnu však bylo z těchto míst obsazeno pouze 12 a to včetně vedoucího
oddělení a jeho zástupce!
Současný personální stav nezanedbatelně snižuje schopnost Policie ČR v našem obvodu
jednat. V praxi je situace taková, že služba na obvodním oddělení v Mnichově Hradišti
není vždy nepřetržitá a nedostatek personálu v našem obvodu vykrývají v případě potřeby
policisté z Bělé pod Bezdězem. Pokud by však měli zamířit k případu někam k Dolnímu
Bousovu, nelze již v žádném případě hovořit o uspokojivém reakčním času. Současný stav
proto nebude dlouhodobě fungovat, což může prokázat první incident závažnějšího
rázu.
Čísla hovoří jasně. Meziročně se kriminalita v prvních osmi měsících letošního roku
v mnichovohradišťském obvodu zvedla oproti stejnému období vloni o 33 případů na
celkových 224. Stoprocentní nárůst policisté zaznamenali v kategorii násilných trestných
činů, kterých evidují již celkem 18.
Situace podle nás začíná být vážná a obavy z odchodu dalších policistů za lepším výdělkem
rostou. Uvědomuji si, že v širším regionu, jemuž jako zaměstnavatel číslo jedna dominuje
automobilka Škoda Auto, tomu není jinak. Přesto je na tom Mnichovohradišťsko personálně
nejhůře – hůř než Mladá Boleslav, Turnov či již zmiňovaná Bělá pod Bezdězem. A proto
bych Vás chtěl požádat o pomoc – o mimořádné zvýšení mezd policistům v OOP
Mnichovo Hradiště, o navýšení jejich příplatků za směnnost, rizikovost povolaní,případně o další benefity, které by motivovaly nové zájemce o práci u policie.
Mladoboleslavsko se svou enormně nízkou mírou nezaměstnanosti není zcela standardním
regionem. Je tedy jistě obhájitelné přistoupit k tomuto problému, který vnímáme stále
palčivěji, rovněž nestandardně.
Městský úřad Mnichovo Hradiště k tomuto tématu přistupuje proaktivně. Naše jednotka
městské policie dlouhodobě čítá deset strážníků, rovněž investujeme do obnovy jejich
výstroje, výzbroje a technického vybavení, aby tyto pracovní pozice byly atraktivní. V případě
odchodu strážníka se nám daří uprázdněné místo rychle obsadit – na rozdíl od Policie ČR se
nám zájemci o službu hlásí.
Smyslem městské policie však není suplovat práci Policie ČR. To v mnoha případech ze
zákona ani není možné. Současně městská policie Mnichovo Hradiště nezasahuje na celém
obvodu 120 obcí a místních částí. A co víc, stát má ze své podstaty dohlížet na
bezpečnost svých obyvatel a také na dodržování zákonů. To je jedna z jeho základních
funkcí. Jistě uznáte, že dostát tomuto závazku půjde při plném stavu výrazně lépe, než
v pouhých dvanácti lidech (nehledě na to, že dle našich informací se další chystají odejít).
Vážený pane ministře, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás žádám o
urychlené kroky, které by vedly k zajištění řádného chodu OOP Mnichovo Hradiště, tak
aby bylo možné občanům všech 120 obcí tohoto obvodu garantovat bezpečnost.

Ondřej Lochman, v. r.
starosta Mnichova Hradiště


K výzvě se připojují:
Radim Šimáně, starosta Bakova nad Jizerou, v. r.
Miroslav Boček, starosta Dolního Bousova, v. r.
Karel Hlávka, starosta Kněžmostu, v. r.
Jan Süsser, starosta Žďáru, v. r.
Jiří Navrátil, starosta Kláštera Hradiště nad Jizerou, v. r.