❌ Areál prezentovaný v petici NEVZNIKNE. Investor ukončil i záměr terminálu pro společnost PPL. Což bylo jasné již před vznikem petice viz předešlá vyjádření rady města a starosty na webu a v Kamelotu. 

❌ Dostávají se ke mně zprávy, že je zde ohrožení, které je potřeba ihned zastavit. Není to pravda. Všechny záměry byly investorem staženy. Proto zde není potřeba stavební uzávěry. 

⁉️ Důvod? S investorem rada města jednala tak razantně, že všechny záměry byly zastaveny. Radou města byla zamítnuta i věcná břemena přes městské pozemky viz usnesení rady z 30.4.2019 a vyjádření rady z 10.5.2019.

Co dále? 
➡️ Pověřili jsme architekta města k vypracování návrhu regulace pro tuto část města. Až budou scénáře řešení této zóny hotové, projedná je rada i zastupitelstvo a budou představeny veřejnosti. 

➡️ S právníky konzultujeme, jak lze promítnout regulace do uzemního plánu a přitom neohrozit město. 

➡️ Pokud nebude v zastupitelstvu většinová shoda na řešení, jsem připraven navrhnout místní referendum! Zvážit bychom pak měli hlasování ne jen o této ploše, ale i další různé rozvojové plochy ve městě. Především ty, co zaberou ornou půdu, či louku. 

Závěrem:
➡️ Místostarosta, já i radní máme mnoho stejných obav jako ti, co petici podepsali. Především díky schválenému dokumentu Zásad pro výstavbu ve městě MH se nám podařilo dostat situaci v průmyslové zóně pod kontrolu. 

➡️ Sdílíme obavy iniciátorů petice, ale ne způsob jakým jsou občané strašeni a jak jsou předávány neaktuální informace. Přestože jsou mezi iniciátory petice především političtí oponentni dnešní rady města, snažíme se věřit tomu, že chtějí pomocí peticeí hledat řešení a ne politikařit. 

➡️ Žijeme v rychlé době, kdy je těžké si všechny informace ověřovat. Já, místostarosta a radní jsme připraveni na vaše dotazy. Emaily a telefony jsou na nás veřejné, zde nás můžete kontaktovat.

Vyjádření rady města zde

Starosta města, Ondřej Lochman