Vážení rodiče,

v minulých týdnech byl v Mateřské škole Mírová zaznamenán výskyt onemocnění COVID-19, což vedlo z rozhodnutí krajské hygienické stanice k dočasnému uzavření školky s platností od 13. do 23. listopadu. Situace se tak v krátké době opakuje – v říjnu byla ze stejných důvodů uzavřena Mateřská škola Jaselská. Bohužel se nyní i v jiných městech a obcích jedná o poměrně častý jev.

Město se společně s ředitelkou mateřských škol a pedagožkami snaží už od jara přijímat taková hygienická a organizační opatření, aby se těmto omezením dařilo maximálně předcházet a školky udržet v provozu. V praxi se přistupuje k omezení vstupu rodičů do školky, zvýšené hygieně, separování jednotlivých tříd i částí pedagogických sborů, pokud je to možné. Tato opatření lze striktně dodržovat jen velmi obtížně při aktivitách venku pod širým nebem.

Chtěl bych na vás proto apelovat a požádat vás o spolupráci, aby se nám společně podařilo minimalizovat šanci na opětovné přerušení provozu našich mateřských škol.

Pokud se ve společné domácnosti objevila nákaza COVID-19 znamená to dle krajské hygienické stanice karanténu pro všechny členy domácnosti. V tomto případě nesmí dítě automaticky dále navštěvovat školku. V případě, že byla někomu z rodiny ve společné domácnosti ovšem uložena karanténa, podle pravidel hygienické stanice to automatickou karanténu pro všechny její další členy neznamená. Karanténa je uložena až v momentě, kdy je u některého člena domácnosti onemocnění potvrzeno. Proto prosím zvažte, zda není možné ponechat dítě v průběhu karantény jakéhokoliv člena domácnosti doma.

V případě, že by se ukázalo, že vaše dítě docházelo do školky a následně bylo pozitivně testováno, znamenalo by to uzavření části školky, případně celého zařízení. Pominu-li těžkosti, které uzavření znamená pro všechny ostatní rodiče, je třeba brát v úvahu především zdravotní hledisko. Jeden nakažený by mohl ve školce snadno infikovat další děti, které by následně mohly ohrozit zejména své prarodiče či jiné blízké spadající do ohrožených skupin. Zaznamenaný výskyt nemoci na půdě mateřské školy navíc vždy znamená testování pedagogického sboru i dětí, což není zrovna příjemné. Nutná je následně i desinfekce všech vnitřních prostor.

Letošní pandemie onemocnění COVID-19 ovlivňuje každého z nás a mnoho z nás staví do složitých situací. Často se musíme vzdát některých radostí, věcí, na které jsme byli za normální situace zvyklí. Často jsme postaveni před rozhodování, kdy musíme zvážit míru rizika, které naše chování znamená pro nás samotné, pro naše blízké i pro naše okolí. Mějme při tomto rozhodování prosím na paměti nejen své nejbližší, ale i další rodiny. Buďme ohleduplní. Omezení, kterým dnes musíme čelit, tu nebudou donekonečna a jednou se život zase vrátí do starých kolejí. Udělejme maximum, aby to bylo co nejdříve.

 

Se srdečným pozdravem a přáním pevného zdraví

Ondřej Lochman
starosta města