Dne 28.8.2019 proběhlo jednání vedení města s vedením společnosti AgroVation Kněžmost k.s. a také pracovníky státní správy Odboru životního prostředí Městského úřadu Mnichovo Hradiště.

Na setkání jsme diskutovali a prověřovali:

  • Termíny a způsob aplikace hnojiv a také typ použitých hnojiv
  • Dlouhodobé nastavení při aplikaci hnojiv a včasného informování občanů a veřejné správy
  • Možnosti komunikace s občany a veřejnou správou o celkovém hospodaření na polnostech

 

Chtěl bych velmi ocenit, že ač společnost AgroVation Kněžmost k.s., neporušila žádné zákonné podmínky, tak 26.8.2019 přerušila aplikaci hnojiv při vysokých teplotách, a to i za cenu posunutí svého agronomického plánu a nasmlouvaných služeb pro své polnosti.  Dohodou je, že společnost čeká na snížení teplot, při kterých již nedochází k tak intenzivním zápachu. Aplikace hnojiv by tak měla, dle počasí probíhat od 2.–6.9.2019 na polnostech u Veselé. Viz informace zde 

Současně oceňuji, že společnost dává přednost hnojivům přírodním a ekologickým  před umělými průmyslovými hnojivy. Hnojivo – Lihovarnické výpalky – které bylo použito v posledních týdnech, je dováženo z dobrovického cukrovaru a má certifikát pro ekologické hospodaření. Viz vyjádření státní správy zde 

Současně jsme se dohodli na následující principech, které se společnost bude snažit dodržovat, pokud to dlouhodobě dovolí počasí. Tyto principy jsou stanoveny od 1.9.2019 dále:

  • Aplikace hnojiv nebude prováděna při předpovědi počasí slibující v několika dnech za sebou teploty kolem 30 stupňů Celsia a více. Aplikace bude přerušena v momentě, kdy teplota reálně překročí 28 stupňů Celsia.
  • Aplikování hnojiv bude probíhat mimo víkendy, svátky. Pokud to bude možné, tak i mimo dny těmto dnům předcházející. Současně platí, že pokud bude příznivá předpověď počasí, kdy se nedá očekávat výrazný zápach, lze udělat výjimku, ale společnost bude o tomto kroku veřejně informovat.
  • Aplikace hnojiv bude vždy probíhat s okamžitým zapravováním hnojiva do půdy. V případě, že se jedná o techniku 2-5 cm do hloubky, bude společnost následně podmítat ornici do hloubky 10-15 cm. (Například následným podmítnutí diskem, či radlicí)
  • Společnost bude vždy informovat veřejnost alespoň 2 dny předem o místě a času aplikace hnojiv, a to včetně informace, o jaká hnojiva půjde (Na jednom veřejném portálu – web společnosti, FB profil společnosti, jiný veřejně dostupný portál).

Tyto body budou navrženy do vzájemně podepsaného memoranda o spolupráci mezi společností a obcemi a městy v okolí polností, jenž společnost obhospodařuje, a to do 1.11.2019. Společnost bude iniciovat schůzku s dalšími starosty ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště.

Závěrem bych chtěl podoktnout, že snaha vedení města Mnichovo Hradiště je nastavit dlouhodobě fungující pravidla se společností AgroVation Kněžmost k.s. Společná dobrovolná dohoda zápach z aplikace hnojiv zmírní, nicméně nezastaví. Bez aplikace hnojiv nelze polnosti obhospodařovat – zápach v období hnojení prostě k půdě patří a patřit bude.

Musím také podotknout, že je z veřejné diskuse evidentní, že se často diskutuje bez dostatečné znalosti o zemědělském hospodaření na polnostech. Společnost AgroVation Kněžmost k.s., proto navrhla, že se zúčastní Sousedské slavnosti v Mnichově Hradišti, kde bude možné mluvit se zástupci firmy o tom, jaké polnosti a jakým způsobem obhospodařují. Současně společnost nabízí možnost návštěvy svého sídla a prohlídky mechanizace.

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta města Mnichovo Hradiště