Komise rady jsou poradními orgány, které svým názorem pomáhají radním s rozhodováním. Tematický záběr jednotlivých komisí je úzce profilovaný, jedná se například o komisi pro sport a vzdělávání nebo o komisi pro cestovní ruch. Členové komisí byli nominování politickými uskupeními po volbách. Počty členů v komisích se mohou měnit. Schválení nového člena v komisi podléhá souhlasu předsedy dané komise a schválení radou města.

 • Komise bytová a fondu rozvoje bydlení

  Předseda:
  František Ouředník

  Tajemník komise:
  Ing. Lucie Herbstová

  Zápisy komise BYTFRB

  6 členů

 • Komise dotační

  Předseda:
  Bc. Václav Haas

  Tajemník komise:
  Mgr. Ondřej Šindelář

  Zápisy komise DOT

 • 6 členů

 • Komise pro cestovní ruch

  Předseda:
  Dana Lamačová

  Tajemník komise:
  Ing. Dana Stránská

  Zápisy komise CRUCH

  9 členů

 • Komise pro dopravu a bezpečnost

  Předseda:
  Ing. Jiří Plíhal

  Tajemník komise:
  Petr Fojtík

  Zápisy komise DAB

  12 členů

 • Komise kulturní

  Předseda:
  PhDr. Lenka Sosnovcová

  Tajemník komise:
  Mgr. Ondřej Šindelář

  Zápisy komise KUL

  15 členů

 • Komise letopisecká a muzejní

  Předseda:
  Mgr. Pavel Sosnovec

  Tajemník komise:
  Mgr. Vilma Barusová

  Zápisy komise LAMUZ

  8 členů

 • Komise pro občanské záležitosti

  Předseda:
  Mgr. Eduard Jan Havránek

  Tajemník komise:
  Irena Křesťanová

  Zápisy komise POZ

  10 členů

 • Komise pro památkovou péči

  Předseda:
  Mgr. Kristýna Licinbergová

  Tajemník komise:
  není jmenován

  Zápisy komise PP

  4 členové

 • Komise pro rodinu a sociální záležitosti

  Předseda:
  Mgr. Vendula Šeflová

  Tajemník komise:
  Bc. Stanislava Picková

  Zápisy komise ROASOC

  8 členů

 • Komise pro sport a zájmovou činnost

  Předseda:
  nebyl jmenován

  Tajemník komise:
  Jitka Libichová

  Zápisy komise SPAZČ

  12 členů

 • Komise správy majetku a rozvoje města

  Předseda:
  Ing. Miroslav Kolomazník

  Tajemník komise:
  Ing. Miloš Krůfa

  Zápisy komise SMRM

  15 členů

 • Komise pro výchovu a vzdělání

  Předseda:
  Mgr. Iva Štrojsová

  Tajemník komise:
  Bc. Soňa Košková

  Zápisy komise VZAV

  13 členů

 • Komise pro výběrová řízení

  Předseda:
  Ing. Josef Luka

  Tajemník komise:
  Hana Bucharová

  Zápisy komise VŘ

  16 členů

 • Komise pro životní prostředí

  Předseda:
  RNDr. Alena Ševců

  Tajemník komise:
  Bc. Michaela Laurinová

  Zápisy komise ŽP

  11 členů