Na facebookovém profilu sdružení ŽIJEME PRO HRADIŠTĚ probíhá v současné době diskuze o provedené údržbě objektu podloubí na náměstí. Objekt i pozemek na náměstí včetně prodejen je v soukromém vlastnictví a není veřejným prostranstvím. Město v souladu s platnými zákony nemůže investovat své finanční prostředky do soukromých objektů, jak správně v diskuzi uvedl předseda osadního výboru Sychrov pan Petr Krejčí. Mohlo pouze vyzvat majitele (a to také udělalo), aby zjednal nápravu ve stavebně technickém stavu. Město v rámci úklidu města zajišťuje denní úklid. Je na lidech, aby pořádek udržovali. Akce na opravu objektu, kterou zorganizovalo sdružení ŽIJEME PRO HRADIŠTĚ formou brigády, zhodnotila soukromý majetek vlastníka. To město z veřejných finančních prostředků udělat nemůže. Na uvedený objekt je na žádost vlastníka vydáno stavebním úřadem rozhodnutí o odstranění stavby a vydáno stavební povolení na stavbu třípodlažního víceúčelového domu. Město obdrželo nabídku na odkoupení, ale cena byla příliš vysoká a pro město neakceptovatelná. Pokud někdo zveřejňuje informace, měl by je zveřejňovat kompletní.