V případě karantény nebo izolace přednostně využijte volební stanoviště drive-in.

Drive-in hlasování bude probíhat ve středu 06. 10. 2020 od 8:00 do 17:00 hodin v Mladé Boleslavi, Regnerova ulice 1306 na místě otočky autobusu u letiště, poblíž muzea Metoděje Vlacha

Totožnost prokazujte pouze občanským průkazem.

Na voličský průkaz nelze volit. Pokud ho ale máte, odevzdejte ho komisi.

Je dobré mít s sebou potvrzení od lékaře či hygienické stanice.

Postup při hlasování na stanovišti (drive-in)

  • volič přijede na volební stanoviště v okrese, v němž má trvalý pobyt, na jiném stanovišti mu nebude hlasování umožněno
  • volič je po celou dobu v motorovém vozidle, kontakt s voličem bude zprostředkovávat voják
  • zapisovatel ověří totožnost voliče z platného občanského průkazu (ověření totožnosti jiným způsobem, např. cestovním pasem nebo řidičským průkazem není přípustné)
  • zapisovatel ověří věk voliče – je narozen 9.10.2003 a dříve
  • zapisovatel ověří, zda voliči byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-19

Doporučuje se vzít si na drive-in potvrzení od lékaře či hygienické stanice o nařízené karanténě / izolaci:

  • karanténu nebo izolaci nařídila Krajská hygienická stanice rozhodnutím
  • karanténu nebo izolaci nařídil praktický lékař formou e-neschopenky
  • karanténu nařídil praktický lékař a vydal o tom speciální potvrzení.

 

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 07. 10. 2021 do 20 hodin oznámit krajskému úřadu na telefonních číslech 257 280 472, 257 280 880, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů.

Toto hlasování bude probíhat v pátek 08.10.2021 od 8:00 do 22:00 hodin a v sobotu 09.10.2021 od 8:00 do 14:00 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍCH COVID STANOVIŠŤ VE STŘEDOČESKÉM VOLEBNÍM KRAJI