Město Mnichovo Hradiště vyhlašuje výzvu k podání nabídek na realizaci akce „Revitalizace lesoparku II. etapa – zpřístupnění pěšinami, 1. část“. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou cenou cca 650 tis. Kč bez DPH je obnova pěšin a instalace mobiliáře v lesoparku. Termín realizace 02 – 07/2019. Zadávací dokumentaci uchazeči o zakázku naleznou zde: Zadávací dokumentace