Textová část:

ÚS VP sídliště Jaselská

ÚS VP sídliště Jaselská - řezy

ÚS VP sídliště Jaselská - tabulky zeleně

 

Grafická část:

Výkres širších vztahů - ortofotomapa

Výkres hodnot a problémů

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Ilustrační výkres