Rada města Mnichovo Hradiště, na svém jednání dne 24.05.2010 schválila zařazení Programu dlouhodobé primární prevence na ZŠ v Mnichově Hradišti do Komunitního plánu sociálních služeb města Mnichovo Hradiště

  • číslo aktivity: 3.1.3.
  • priorita: 3 Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • opatření: 3.1 Sociální prevence
  • odpovědná osoba, instituce: Bc. Markéta Exnerová Dis, Centrum primární prevence Semiramis o.s.

Jedná se o dlouhodobé působení na žáky obou základních škol v Mnichově Hradišti, které začíná v šestém ročníku a postupuje s ním až do ročníku devátého. To znamená, že se s každou školní třídou pracujeme návazně 4 roky.

Program je určen vždy pro jednu školní třídu, se kterou se dvojice lektorů setkává vždy jednou za školní pololetí – tzn. dvě tříhodinová setkání za jeden školní rok. Programu se aktivně účastní i třídní učitel dané školní třídy.

Program DPP je veden interaktivní formou, s využitím řady psychosociálních her, technik a zážitkové pedagogiky. Prostřednictvím zážitku se žákům snažíme předávat pozitivní životní hodnoty a postoje, pravdivé informace o různých formách rizikového chování a v průběhu celého Programu DPP pracujeme s tématy jako jsou zdravý životní styl, podpora sebevědomí, zdravá komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou, s intolerancí, sebeovládáním, asertivitou, odmítáním, stresovými situacemi apod.

Program DPP doplňuje Minimální preventivní program (dále jen MPP) školy a je součástí místního komunitního a regionálního preventivního působení.

Program DPP realizovaný Centrem primární prevence Semiramis o.s. na základních školách v Mnichově Hradišti je naší organizací v současné době kontinuálně realizován na dalších více než 30ti základních školách Středočeského a Královéhradeckého kraje.

Podrobný popis aktivity