Katalog vznikl jako produkt sociologického výzkumu poskytovatelů sociálních služeb v Mnichově Hradišti v rámci projektu „KPSS” - Komunitní plán sociálních služeb v Mnichově Hradišti.

Tato publikace podává souhrnný přehled o tom, jaké služby jsou klientům v našem městě nabízeny, ale i kontakty na další instituce, které mají vztah k sociální sféře.

Přední strana katalogu
Katalog sociálních služeb města Mnichovo Hradiště