Připomínáme, že termín pro podání vyúčtování dotací z roku 2019 je 1. 3. 2020. Formulář s přílohamy je potřeba do tohoto termínu podat písemně na podatelnu MěÚ, anebo doručit elektronicky do datové schránky. 

Je potřeba doložit: 

  • formulář vyúčtování (excel)
  • soupis dokladů  (2. list souboru excel - vyúčtování)
  • účtenky a faktury - označené větou "Uhrazeno z dotace města Mnichovo Hradiště 2019."
  • doklad potvrzující uhrazení dokladu, pokud bylo hrazeno převodem = výpis z BÚ