Připomínáme blížící se termín poslední uzávěrky příjmu žádostí o dotaci z dotačního programu města. Žádosti na jednorázové akce a projekty a na partnerskou spolupráci, které proběhly/proběhnou od května do prosince 2019, můžete elektronicky podávat do soboty 31. srpna 2019. Osobně na podatelnu MěÚ do pátku do 13:00 hodin.

Každý žadatel může podat maximálně 3 žádosti o dotaci na akci/projekt ročně.

Formuláře žádostí najdete ke stažení na na webu města v sekci dotační program.

Dotazy ohledně dotačního programu města směřujte na Kateřinu Beránkovou, k dispozici na e-mailu: katerina.berankova@mnhradiste.cz, na tel. 326 776 609 a 725 805 641, popř. osobně dle předchozí domluvy v kanceláři č. 7 (přízemí) městského úřadu.