Dotační program města doznal oproti loňskému roku dvou dílčích změn. Město se nově rozhodlo podporovat projekty orientované na spolupráci s partnerskými městy a také přispívat na péči o veřejná prostranství a podporovat občany ve vytváření míst k setkávání. Rovněž došlo ke zjednodušení hodnotících kritérii, což usnadnilo podávání žádostí. 

Z celkového balíku 2,15 milionu korun bylo 1,8 milionu korun alkováno na celoroční činnost organizací a spolků, 150 tisíc korun na akce a projekty, 100 tisíc korun na investice a dalších 100 tisíc korun na spolupráci s partnerskými městy. Nyní, po prvním kole dotačních výzev, jehož uzavírka byla k 31. prosinci 2016, bylo podpořeno 24 žádostí, a to celkovou částkou 1,89 milionu korun. Další uzávěrka žádostí je 30. dubna a část vyhrazených prostředků je ještě volná. 

A které organizace se dočkaly dotace z rozpočtu města? Příjemcem největších částek jsou tradičně sportovní kluby, které s pomocí těchto prostředků pečují o městská sportoviště. Jedná se o TJ Sokol (547 tisíc Kč), MSK (527 tisíc Kč), Tenisový klub (300 tisíc Kč) či oddíl dívčí kopané DKF Mnichovo Hradiště (90 tisíc Kč).

Na celoroční činnost však dostaly příspěvek i mnohé další zájmové organizace. Například Zvonky (109 tisíc Kč a 50 tisíc Kč na dopravu do Erzhausenu v rámci meziměstské spolupráce), Junák – Český skaut (95 tisíc Kč), MO Českého rybářského svazu (50 tisíc Kč) a další, třeba Sbor jednoty bratrské v Mladé Boleslavi, ZO Českého svazu včelařů, Sbor dobrovolných hasičů Dneboh, TK Dance Mnichovo Hradiště, Pěvecký sbor Charmone, Liga lesní moudrosti nebo Obec baráčníků.