Celkem 1 855 000 Kč z celkových 2 100 000 Kč bylo rozděleno v prvním kole Dotačního programu mezi 26 mnichovohradišťských spolků a iniciativ. Návrhy na podporu vzešly z Dotační komise při radě města, dary a dotace pod 50 000 Kč schvalovala rada, dotace nad 50 000 Kč potom zastupitelstvo.

Kromě podpory celoroční činnosti především tradičních spolků byly podpořeny i nové aktivity a jednorázové akce či projekty. Podrobný přehled naleznete v přiložené tabulce. Spolky mohou i nadále žádat na své akce a projekty, nebo projekty spolupráce s partnerskými městy, a to do 30. dubna nebo 31. srpna tohoto roku. Příspěvky na investice do majetku spolků je možné žádat průběžně.

příjemce finanční podpory

typ podpory

přidělená dotace

Tělocvičná jednota Sokol Mnichovo Hradiště

celoroční činnost

535 000 Kč

Mnichovohradišťský sportovní klub z.s.

celoroční činnost

515 000 Kč

TK Mnichovo Hradiště, z.s.

celoroční činnost

300 000 Kč

Zvonky, z.s.

celoroční činnost

109 000 Kč

Junák - český skaut, středisko Mnichovo Hradiště, z. s.

celoroční činnost

95 000 Kč

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Mnichovo Hradiště

celoroční činnost

65 000 Kč

DFK Mnichovo Hradiště, o.s.

celoroční činnost

60 000 Kč

DS Tyl Mnichovo Hradiště z.s.

celoroční činnost

25 000 Kč

Jednota bratrská Mnichovo Hradiště

celoroční činnost

20 000 Kč

Stanislav Dumek

akce Sraz rodáků a oslava 100. výročí vzniku republiky

17 000 Kč

Spolek rodáků a přátel Mnichova Hradiště a okolí

projekt "Starý Glanc vypravuje" - vzpomínky ruského legionáře, pův. z Mnichova Hradiště

13 000 Kč

Sportovní klub VESELÁ, z.s.

celoroční činnost

10 000 Kč

Pěvecký sbor CHARMONE Mnichovo Hradiště, z.s.

celoroční činnost

10 000 Kč

TK Dance Mnichovo Hradiště z. s.

celoroční činnost

10 000 Kč

Liga lesní moudrosti, KMEN OSMAKA OPO

celoroční činnost

10 000 Kč

Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", Mladá Boleslav, Husova 201

celoroční činnost

8 000 Kč

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Mnichovo Hradiště

celoroční činnost

7 000 Kč

Soňa Šimůnková (Fit Studio Mnichovo Hradiště)

celoroční činnost

5 000 Kč

SK Kruhy, z.s.

celoroční činnost

5 000 Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Mnichovo Hradiště

celoroční činnost

5 000 Kč

VLASTENECKO DOBROČINNÁ SDRUŽENÁ OBEC BARÁČNÍKŮ MNICHOVO HRADIŠTĚ

celoroční činnost

5 000 Kč

Český kynologický svaz ZKO Mnichovo Hradiště - 311

celoroční činnost

5 000 Kč

Paměť Českého ráje a Podještědí z.s.

celoroční činnost

5 000 Kč

MODELKLUB MNICHOVO HRADIŠTĚ p. s. reg.číslo 335

celoroční činnost

5 000 Kč

Jiří Vltavský (Horolezecký oddíl Mnichovo Hradiště)

akce Příhrazské schody

4 500 Kč

Tvoříme místo, z.s.

akce Město a jeho problémy

3 500 Kč

Jiří Vltavský (Horolezecký oddíl Mnichovo Hradiště)

celoroční činnost

3 000 Kč