Stejně jako v uplynulých letech si mohou sportovní a zájmové spolky sídlící v Mnichově Hradišti či fyzické osoby zajišťující sportovní, zájmové či kulturně-společenské vyžití ve městě žádat prostřednictvím dotačního programu o podporu svých veřeněprospěšných aktivit v roce 2022. Pravidla, kritéria i formuláře žádosti najdete na webových stránkách města nebo na Portálu občana:  https://www.mnhradiste.cz/radnice/rozpocet/dotacni-program nebo https://obcan.mnhradiste.cz/obcan/dotacni-program-mesta-mnichovo-hradiste-sport-a-zajmova-cinnost_1

Žádosti na dotaci na celoroční činnost je potřeba odevzdat buď elektronicky na email posta@mnhradiste.cz, datovou schránkou či prostřednictvím výše zmíněného Portálu občana nebo klasicky papírově na podatelnu městského úřadu do 31.12.2021. Žádosti na jednorázové akce lze podávat i v dalších dvou kolech a to do 30.4. a 31.8.2022. Žádosti na partnerskou mezistátní spolupráci a na investici lze podat v průběhu celého roku.

Případné dotazy k žádostem ale i k vyúčtování můžete také směřovat na Adélu Bolkovou (přízemí městského úřadu, kancelář č. 6, e-mail: adela.bolkova@mnhradiste.cz, tel.: 326 776 609).