Rada města i zastupitelstvo města, schválili s malou úpravou návrh Komise pro rodinu a sociální záležitosti komise ze dne 16.03.2016 na přidělení dotací poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu města na rok 2016 v rámci podaných žádostí o dotace ke dni 15.2.2016 a zároveň schválili veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 dle předloženého přehledu.

Přehledy jsou uvedené v přiložených usneseních RM a ZM: