Vyhlašujeme výběr žádostí o příspěvek z Programu pro poskytování dotací na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště.

Uzávěrka výběru žádostí je 28. února 2020.

V programu lze žádat o příspěvek ve výši do 100 000 Kč. Minimální podíl žadatele je 50 % z celkových nákladů na obnovu objektu v daném roce.

Bližší informace poskytne oddělení speciálních činností Odboru výstavby a ŽP: Mgr. Lenka Zikmundová, tel.: 326 776 745, e-mail: lenka.zikmundova@mnhradiste.cz.

Žádost o poskytnutí dotace

Pravidla dotačního programu