Vyhlašujeme příjem žádostí o příspěvek z Programu pro poskytování dotací na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště.

Uzávěrka výběru žádostí je 28. února 2019.

V programu lze žádat o příspěvek ve výši do 100 000 Kč. Minimální podíl žadatele je 50 % z celkových nákladů na obnovu objektu v daném roce.

Bližší informace poskytne Odbor výstavby a územního plánování: Mgr. Lenka Zikmundová, tel.: 326 776 745, e-mail: .

Pravidla programu

Formulář žádosti