Vyhlašujeme výběr žádostí o příspěvek z Programu pro poskytování dotací na obnovu nepamátkových objektů nacházejících se na území městské památkové zóny Mnichovo Hradiště.

Uzávěrka výběru žádostí je 28. února 2017.

Dne 12.12.2016 schválilo Zastupitelstvo města Mnichovo Hradiště novou maximální výši příspěvku: od roku 2017 lze žádat až o 100 000 Kč. Minimální podíl žadatele je i nadále 50 % z celkových nákladů na obnovu objektu v daném roce.

Aktualizovaná pravidla programu a formulář žádosti naleznete v sekci Dokumenty.

Bližší informace poskytne oddělení speciálních činností Odboru výstavby a ŽP: Mgr. Lenka Zikmundová, tel.: 326 776 745, e-mail: lenka.zikmundova@mnhradiste.cz.

 

Přílohy