Rezervace je nutná pouze na odbor dopravy, odbor správních činností a živnostenský úřad.

Ostatní odbory fungují bez rezervace.