Rezervace je možná pouze na odbor dopravy a odbor správních činností a živnostenský úřad.

Ostatní odbory fungují bez rezervace.