Nepovolená skládka u Veselé. Foto: Arnošt Vajzr (2014)

Město Mnichovo Hradiště investuje nemalé prostředky na likvidaci odpadu. Pro ukládání odpadů jsou určeny sběrné nádoby, kontejnery a v daném případě sběrný dvůr. Nepovolená skládka u Veselé je vrcholem nezodpovědnosti některých občanů. Finanční náklady spojené s odvozem odpadu a úklidem plochy ponesou všichni občané města.