Krásný a pokojný adventní čas vám všem, milí místní i přespolní, mnichovohradišťské náměstí již září v barvách Vánoc, připomínáme si hodnoty, které nesou svíce na adventních věncích: naděje, láska, věrnost a radost.

Užijte si období blížících se Vánoc, užijte si procházku po rozzářeném centru našeho města. Těšíme se na společná setkávání v klidnější době.

Tradiční rozsvícení vánočního stromečku jsme letos pojali netradičně, online vysílání na kanálu YouTube se však podařilo – můžete si tak znovu užít slavnostní okamžik za tónů DPS Zvonky a za slov starosty Ondřeje Lochmana, organizátora rozsvícení, referenta kultury Aleše Rychlého a za slov pastora Jednoty bratrské Ivo Šrajbra: https://bit.ly/rozsviceni-vanocniho-stromu-2020