Vážení občané,

předáváme informaci o aplikaci organických hnojiv společností AgroVation Kněžmost k.s.

Zemědělská společnost AgroVation Kněžmost k.s. provede aplikaci organického hnojiva – kejdy v okolí obce Bosně v termínu od 20. dubna do 21. dubna 2022.

 

Vyšší únik amoniaku do ovzduší z důvodu příznivých povětrnostních podmínek a přímého zapravení do půdy nepředpokládáme.