Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané občany se zdravotním postižením v kraji Středočeském, Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém. Chce motivovat ZP občany k vědomému rozhodnutí celoživotně se vzdělávat. Také si klade za cíl nalézt a ověřit postupy, které umožní zaměstnání zdravotně postižených osob. V neposlední řadě chce zlepšit jejich možnosti v uplatnění na trhu práce. Zaměstnávání (zaměstnavatelnost) ZP spoluobčanů je potřeba průběžně řešit s ohledem na hrozící sociální vyloučení.

Tisková zpráva - kurz angličtiny

Tisková zpráva - kurz podnikání