Odbor Výstavby a životního prostředí Vám přináší třetí číslo čtvrtletníku Zpravodaj VŽP ročník 2007.