Upozorňujeme na úplnou uzavírku místní komunikace č. 1d - chodníku v ul. Víta Nejedlého - v úseku mezi křižovatkou s Černou silnicí a sjezdem ze silnice II/610 naproti areálu Mahle Behr. Dále upozorňujeme na částečnou uzavírku místní komunikace č. 1c Černá silnice od křižovatky s ul. Víta Nejedlého. Uzavírky budou v období od 15.5. do 28.6. 2017 z důvodu provádění stavebních prací (výstavba elektrické přípojky pro regulační stanici plynu).