Nádoby na tříděný odpad se budou v říjnu vydávat v sobotu 10.10. a 24.10. vždy od 9:00 do 12:00 hod. Výdej probíhá i nadále v areálu společnosti Saturn služby, s.r.o. v Hrnčířské ulici, vedle sběného dvora. Po domluvě s panem Havlem je možné za úhradu 100 Kč dovézt nádoby až do domu.

Nádob je zatím dostatek, takže žádosti je stále možné podávat prostřednictvím webových stránek města (verze k vyplnění on-line) nebo na předepsaném formuláři (na podatelně nebo ke stažení na webových stránkách). Připravíme vám smlouvu a s tou můžete nádobu vyzvednout. Pokud budete chtít další nádobu doobjednat, NEVYPLŇUJTE unovu žádost. Požadavek  a číslo smlouvy nahlašte emailem na adresu: dana.stranska@mnhradiste.cz a vyčkejte, až vám přijde opravená smlouva. Upozorňujeme, že nádoby nevyměňujeme!