V červnu město zahajuje rekonstrukci ulice Jaselská a V Cestkách. Stavební akce je součástí dlouho připravované postupné rekonstrukce celého sídliště. 
V ulici Jaselská dojde k rekonstrukci živičného povrchu vozovky, na jižní straně ulice bude na místě stávajícího chodníku vybudován nový parkovací pruh ze zasakovací dlažby a za ním nový chodník z betonové dlažby, zrekonstruován bude i chodník podél severní strany ulice. Součástí stavebních úprav je modernizace veřejného osvětlení. V ulici V Cestkách se úpravy dotknou úseku ulice od budovy MŠ až po křížení s ulicí Čsl. armády. Zrekonstruován bude živičný povrch vozovky, parkovací stání dostanou povrch ze zasakovací dlažby a chodník na východní straně ulice bude zrekonstruován z betonové dlažby. Rekonstrukce se týká i přístupů k MŠ a k bytovým domům č. 1241 a 1245. Více informací o rekonstrukci sídliště naleznate na odkaze www.mnhradiste.cz/sidliste-jaselska.

Termín realizace je červen až listopad 2020. Podrobný harmonogram stavby je k nahlédnutí zde. Jako první bude rekonstruována ulice Jaselská, s čím souvisí její úplná uzavírka od 18. června až do začátku září. Vjezd za prodejnu Coop a řeznictví bude zatím zachován. Objízdná trasa nebyla stanovena - ulice V Cestkách a Čsl. armády jsou nadále průjezdné.

Věříme, že realizace stavebních prací bude probíhat bez závažnějších problémů, nicméně předem se omlouváme za zvýšený hluk, prašnost, dopravní problémy a další negativní jevy, které mohou stavbu provázet. Děkujeme za pochopení.